3a

ONS DOEL


is het kind te leren een goede planning, een samenvatting van de leerstof en onderscheid van hoofd- en bijzaken te kunnen maken.

Sommige kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben moeite met leren. De aangeboden leerstof van één of meer vakken wordt door deze kinderen als moeilijk ervaren. Soms zijn er omstandigheden thuis die zo erg afleiden dat het kind zich in de klas moeilijk kan concentreren en hierdoor onvoldoendes haalt.
Het gevolg kan zijn dat achterstanden optreden. De extra hulp aan kinderen met leerproblemen vanuit school of thuis kan niet altijd voldoende zijn.

De "Praktijk voor Remedial Teaching en Huiswerkbegeleiding Voorhout" biedt de volgende hulp bij kinderen aan:

Basisonderwijs:

 • Ondersteuning bij de vakken lezen, rekenen en taal;
 • Het opsporen en begeleiden van specifieke leerstofproblemen bij de genoemde vakken;
 • Ondersteuning bij het leren van de leerstof van zaakvakken;
 • Voorbereiding van leerlingen van groep 7 en 8 op CITO- en andere toetsen.

Voortgezet onderwijs:

 • In de praktijk kunnen kinderen in de leeftijd van 11 tot 15 jaar geholpen worden bij het maken van het huiswerk.
 • Dit gebeurt in een rustige, prettige omgeving, met extra aandacht voor remedial teaching, dyslexie, faalangst, planning en structuur.


De huiswerkbegeleiding wordt gegeven als extra aanvulling op het aangeboden leerpakket van het basis- en voortgezet onderwijs. In een motiverende sfeer worden leerlingen begeleid, worden ze geholpen bij het maken van het schoolwerk en het uitvoeren van een goede planning, structuur, passende studievaardigheden en een goede werkhouding. Zonodig wordt inzicht gegeven in het gebruik van de computer bij het maken van werkstukken en het voorbereiden en houden van spreekbeurten, bij voorbeeld met het computerprogramma Powerpoint.

Als het kind moeite heeft met meer vakken of als blijkt dat andere problemen een rol spelen, zoals het niet goed kunnen leren van rijtjes, het niet kunnen omgaan met getallen, of het hebben van concentratieproblemen, dan moet bekeken worden waar de problemen vandaan komen. Mogelijk wordt er advies gegeven over een nieuwe methode van studeren, waardoor resultaten omhoog kunnen gaan en het kind het gevoel krijgt meer vat te krijgen op het huiswerk.

De huiswerkbegeleiding wordt in een groep van maximaal drie leerlingen gegeven en vindt in overleg plaats op één of enkele momenten per week.

Sommige kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben moeite met leren. De aangeboden leerstof van één of meer vakken wordt door deze kinderen als moeilijk ervaren. Soms zijn er omstandigheden thuis die zo erg afleiden dat het kind zich in de klas moeilijk kan concentreren en hierdoor onvoldoendes haalt.
Het gevolg kan zijn dat achterstanden optreden. De extra hulp aan kinderen met leerproblemen vanuit school of thuis kan niet altijd voldoende zijn.

De "Praktijk voor Remedial Teaching en Huiswerkbegeleiding Voorhout" biedt de volgende hulp bij kinderen aan:

Basisonderwijs:

 • Ondersteuning bij de vakken lezen, rekenen en taal;
 • Het opsporen en begeleiden van specifieke leerstofproblemen bij de genoemde vakken;
 • Ondersteuning bij het leren van de leerstof van zaakvakken;
 • Voorbereiding van leerlingen van groep 7 en 8 op CITO- en andere toetsen.

Voortgezet onderwijs:

 • In de praktijk kunnen kinderen in de leeftijd van 11 tot 15 jaar geholpen worden bij het maken van het huiswerk.
 • Dit gebeurt in een rustige, prettige omgeving, met extra aandacht voor remedial teaching, dyslexie, faalangst, planning en structuur.


De huiswerkbegeleiding wordt gegeven als extra aanvulling op het aangeboden leerpakket van het basis- en voortgezet onderwijs. In een motiverende sfeer worden leerlingen begeleid, worden ze geholpen bij het maken van het schoolwerk en het uitvoeren van een goede planning, structuur, passende studievaardigheden en een goede werkhouding. Zonodig wordt inzicht gegeven in het gebruik van de computer bij het maken van werkstukken en het voorbereiden en houden van spreekbeurten, bij voorbeeld met het computerprogramma Powerpoint.

Als het kind moeite heeft met meer vakken of als blijkt dat andere problemen een rol spelen, zoals het niet goed kunnen leren van rijtjes, het niet kunnen omgaan met getallen, of het hebben van concentratieproblemen, dan moet bekeken worden waar de problemen vandaan komen. Mogelijk wordt er advies gegeven over een nieuwe methode van studeren, waardoor resultaten omhoog kunnen gaan en het kind het gevoel krijgt meer vat te krijgen op het huiswerk.

De huiswerkbegeleiding wordt in een groep van maximaal drie leerlingen gegeven en vindt in overleg plaats op één of enkele momenten per week.

3a

ONS DOEL


is het kind te leren een goede planning, een samenvatting van de leerstof en onderscheid van hoofd- en bijzaken te kunnen maken.