3a

ONS DOEL


is uw kind te helpen om de leesvaardigheid te verbeteren, zodat lezen weer “leuk” wordt en om tot een beter tekstbegrip te komen.

Van kinderen met leesproblemen wordt al gauw gezegd dat ze waarschijnlijk dyslectisch zijn. Dit terwijl dyslexie een specifiek probleem met de fonologische verwerking van taal door de hersenen is, dat doorgaans leidt tot lees- en spellingproblemen en vaak tot meer of minder duidelijke problemen bij andere taken waarbij de taal een rol speelt. Zoals het onthouden van instructies, het leren van losse feiten en het verwerken van spraak in een lawaaiige omgeving.

Het is belangrijk om te constateren of uw kind werkelijk dyslectisch is of dat het alleen maar moeilijk leest. In de praktijk kan aan de hand van een checklist bekeken worden in hoeverre er sprake van dyslexie kan zijn. Voor een officiële vaststelling en dyslexieverklaring zal de remedial teacher u doorverwijzen naar daartoe erkende specialisten.


Als er door de remedial teacher risicofactoren onderkend worden zal hij, als het kinderen in de eindkleuterfase / groep 3 betreft, hen zo creatief mogelijk in aanraking brengen met letters en woorden. Er zullen zoveel mogelijk speelse elementen toegevoegd worden om het "zo leuk mogelijk" te houden.
Bij elk thema wordt een letter centraal gesteld. Hierom heen vinden allerlei gevarieerde verwerkingen plaats.
In de volgende fase wordt geoefend met het uit elkaar rafelen en weer aan elkaar lijmen (analyseren en synthetiseren) van woordjes.

Onder dat analyseren verstaan we: op het gehoor kunnen onderscheiden van

 • woorden in een zin
 • klankgroepen in een woord
 • klanken in een woord.

Onder synthetiseren verstaan we het op gehoor kunnen samenvoegen van

 • twee woorden tot een samenstelling (bij voorbeeld bal-spel)
 • klankgroepen in één woord
 • klanken in een woord.

In de daarop volgende fase wordt er intensief gewerkt door middel van het werken en spelen met letters, klankgebaren, het tekenen van letters en het spelen van letterblokjes.


Met kinderen die vanaf groep drie praktijkhulp krijgen, wordt veel geoefend met klank- en tekenkoppelingen. Tevens worden er letters, letterclusters en woorden aangeboden. Dit gebeurt op zoveel mogelijk verschillende manieren. Vervolgens wordt gewerkt aan de herkenning en automatisering van letterkennis en letterclusters. De snelheid van de oefeningen wordt steeds meer verhoogd.


Is het kind wéér wat verder in zijn leesontwikkeling dan komen er oefeningen in het lezen van woordjes, woorden, gevolgd door het lezen van teksten en worden andere oefeningen gedaan met hulp van bij voorbeeld de cassetterecorder.

Tijdens al deze hulpsessies is een goede relatie en samenwerking met de ouders van een kind met leesproblemen van groot belang ten behoeve van de vorderingen van het kind zelf. Het zal dan ook duidelijk zijn dat leesoefeningen in nauwe samenwerking met de ouders geïnstrueerd en gedaan moeten worden.
Eén uur remedial teaching voor extra leesonderwijs per week alléén is namelijk niet voldoende om een gestage leesontwikkeling bij uw kind te bewerkstelligen.


Ten slotte:
De meeste leerproblemen zijn toe te schrijven aan het niet goed reageren op de leesinstructie. Kinderen die problemen hebben tijdens het leren lezen, hebben geen volledig andere instructie of begeleiding nodig. Wel hebben ze behoefte aan een meer intensieve instructie.

Kortom:We streven leesonderwijs met hogere intensiteit en kwaliteit na.


N.B.
Mochten er uit de herfst- of februari-signalering (vraag voor nadere informatie de docent van groep 3 van de basisschool) al leesproblemen geconstateerd worden, dan is directie interventie noodzakelijk.
(Protocol Leesproblemen en Dyslexie). Immers tijdig en adequaat ingrijpen kan veel (lees)problemen voor de toekomst voorkomen.

Van kinderen met leesproblemen wordt al gauw gezegd dat ze waarschijnlijk dyslectisch zijn. Dit terwijl dyslexie een specifiek probleem met de fonologische verwerking van taal door de hersenen is, dat doorgaans leidt tot lees- en spellingproblemen en vaak tot meer of minder duidelijke problemen bij andere taken waarbij de taal een rol speelt. Zoals het onthouden van instructies, het leren van losse feiten en het verwerken van spraak in een lawaaiige omgeving.

Het is belangrijk om te constateren of uw kind werkelijk dyslectisch is of dat het alleen maar moeilijk leest. In de praktijk kan aan de hand van een checklist bekeken worden in hoeverre er sprake van dyslexie kan zijn. Voor een officiële vaststelling en dyslexieverklaring zal de remedial teacher u doorverwijzen naar daartoe erkende specialisten.


Als er door de remedial teacher risicofactoren onderkend worden zal hij, als het kinderen in de eindkleuterfase / groep 3 betreft, hen zo creatief mogelijk in aanraking brengen met letters en woorden. Er zullen zoveel mogelijk speelse elementen toegevoegd worden om het "zo leuk mogelijk" te houden.
Bij elk thema wordt een letter centraal gesteld. Hierom heen vinden allerlei gevarieerde verwerkingen plaats.
In de volgende fase wordt geoefend met het uit elkaar rafelen en weer aan elkaar lijmen (analyseren en synthetiseren) van woordjes.

Onder dat analyseren verstaan we: op het gehoor kunnen onderscheiden van

 • woorden in een zin
 • klankgroepen in een woord
 • klanken in een woord.

Onder synthetiseren verstaan we het op gehoor kunnen samenvoegen van

 • twee woorden tot een samenstelling (bij voorbeeld bal-spel)
 • klankgroepen in één woord
 • klanken in een woord.

In de daarop volgende fase wordt er intensief gewerkt door middel van het werken en spelen met letters, klankgebaren, het tekenen van letters en het spelen van letterblokjes.


Met kinderen die vanaf groep drie praktijkhulp krijgen, wordt veel geoefend met klank- en tekenkoppelingen. Tevens worden er letters, letterclusters en woorden aangeboden. Dit gebeurt op zoveel mogelijk verschillende manieren. Vervolgens wordt gewerkt aan de herkenning en automatisering van letterkennis en letterclusters. De snelheid van de oefeningen wordt steeds meer verhoogd.


Is het kind wéér wat verder in zijn leesontwikkeling dan komen er oefeningen in het lezen van woordjes, woorden, gevolgd door het lezen van teksten en worden andere oefeningen gedaan met hulp van bij voorbeeld de cassetterecorder.

Tijdens al deze hulpsessies is een goede relatie en samenwerking met de ouders van een kind met leesproblemen van groot belang ten behoeve van de vorderingen van het kind zelf. Het zal dan ook duidelijk zijn dat leesoefeningen in nauwe samenwerking met de ouders geïnstrueerd en gedaan moeten worden.
Eén uur remedial teaching voor extra leesonderwijs per week alléén is namelijk niet voldoende om een gestage leesontwikkeling bij uw kind te bewerkstelligen.


Ten slotte:
De meeste leerproblemen zijn toe te schrijven aan het niet goed reageren op de leesinstructie. Kinderen die problemen hebben tijdens het leren lezen, hebben geen volledig andere instructie of begeleiding nodig. Wel hebben ze behoefte aan een meer intensieve instructie.

Kortom:We streven leesonderwijs met hogere intensiteit en kwaliteit na.


N.B.
Mochten er uit de herfst- of februari-signalering (vraag voor nadere informatie de docent van groep 3 van de basisschool) al leesproblemen geconstateerd worden, dan is directie interventie noodzakelijk.
(Protocol Leesproblemen en Dyslexie). Immers tijdig en adequaat ingrijpen kan veel (lees)problemen voor de toekomst voorkomen.

3a

ONS DOEL


is uw kind te helpen om de leesvaardigheid te verbeteren, zodat lezen weer “leuk” wordt en om tot een beter tekstbegrip te komen.