3a

ONS DOEL


is de hoofdbewerkingen van het rekenen aan te leren en bij ieder specifiek rekenvraagstuk meerdere oplossingsstrategieën aan te bieden.

Voor sommige kinderen is rekenen een ware nachtmerrie. Zij beschikken niet over de spreekwoordelijke wiskundeknobbel die je bij de geboorte mee zou krijgen. Toch heeft ieder kind de neiging om te tellen: peuters en kleuters ontdekken al tellend en schattend hun wereld.


In de rekenles verdwalen sommige kinderen echter in een voor hen vreemde wereld van werkbladen vol sommen en verborgen voorschriften. Goed rekenonderwijs moet voor een aantal kinderen niet vanuit schoolse standaardprocedures vertrekken, maar vanuit de natuurlijke vaardigheid van rekenen, die ook rekenzwakke kinderen hebben. Adequate rekenhulp doet dus een beroep op de aangeboren basis van de kinderen en van daaruit zal verder worden voortgebouwd naar complexere rekenmethodes. De remedial teaching zal een belangrijk beroep doen op de aangeboren en aanwezige kennis van het kind.


Uw kind wordt bij aanmelding in een aantal momenten gescreend op zijn rekenvaardigheden middels het maken van een diagnostische toets. Daarbij is niet alleen de uitkomst van een som belangrijk. Heel belangrijk is het om erachter te komen welke methodieken het kind kiest en gebruikt om tot een oplossing te komen.


We zullen de werkwijze zoveel mogelijk proberen af te stemmen op de hulpvraag van de ouders en de school, maar ook zoeken naar de makkelijkste oplossingsmethode voor uw kind. Er zal vaak gewerkt worden met concreet materiaal, maar er zal ook toe gewerkt worden naar het vinden van oplossingen zónder de hulp ervan. Kinderen met dyscalculie (d.w.z. met een tekort in de automatisering van de basisrekenvaardigheden) krijgen in de praktijk een intensief oefenprogramma.


Belangrijk is het voor de begeleider om meer te weten te komen over de voorgeschiedenis van het rekenen, of het kind bij voorbeeld langdurig ziek is geweest. Zit het kind goed in zijn vel, hoe zit het met het geheugen, het taalbegrip en het probleemoplossende vermogen? Vaak is een periode van enkele weken al voldoende om door middel van intensieve begeleiding het getalbegrip van het kind op een zodanig niveau te brengen dat het maken van rekenbewerkingen ineens tot de (eigen) mogelijkheden van het kind hoort.


In de praktijk zal uw kind worden gestimuleerd om zoveel mogelijk manieren van oplossingen van rekentaken uit te proberen. Immers, er zijn vaak meer oplossingen voor het gepresenteerde probleem. Welke oplossing er uiteindelijk gekozen wordt, is de keuze van uw kind.

Voor sommige kinderen is rekenen een ware nachtmerrie. Zij beschikken niet over de spreekwoordelijke wiskundeknobbel die je bij de geboorte mee zou krijgen. Toch heeft ieder kind de neiging om te tellen: peuters en kleuters ontdekken al tellend en schattend hun wereld.


In de rekenles verdwalen sommige kinderen echter in een voor hen vreemde wereld van werkbladen vol sommen en verborgen voorschriften. Goed rekenonderwijs moet voor een aantal kinderen niet vanuit schoolse standaardprocedures vertrekken, maar vanuit de natuurlijke vaardigheid van rekenen, die ook rekenzwakke kinderen hebben. Adequate rekenhulp doet dus een beroep op de aangeboren basis van de kinderen en van daaruit zal verder worden voortgebouwd naar complexere rekenmethodes. De remedial teaching zal een belangrijk beroep doen op de aangeboren en aanwezige kennis van het kind.


Uw kind wordt bij aanmelding in een aantal momenten gescreend op zijn rekenvaardigheden middels het maken van een diagnostische toets. Daarbij is niet alleen de uitkomst van een som belangrijk. Heel belangrijk is het om erachter te komen welke methodieken het kind kiest en gebruikt om tot een oplossing te komen.


We zullen de werkwijze zoveel mogelijk proberen af te stemmen op de hulpvraag van de ouders en de school, maar ook zoeken naar de makkelijkste oplossingsmethode voor uw kind. Er zal vaak gewerkt worden met concreet materiaal, maar er zal ook toe gewerkt worden naar het vinden van oplossingen zónder de hulp ervan. Kinderen met dyscalculie (d.w.z. met een tekort in de automatisering van de basisrekenvaardigheden) krijgen in de praktijk een intensief oefenprogramma.


Belangrijk is het voor de begeleider om meer te weten te komen over de voorgeschiedenis van het rekenen, of het kind bij voorbeeld langdurig ziek is geweest. Zit het kind goed in zijn vel, hoe zit het met het geheugen, het taalbegrip en het probleemoplossende vermogen? Vaak is een periode van enkele weken al voldoende om door middel van intensieve begeleiding het getalbegrip van het kind op een zodanig niveau te brengen dat het maken van rekenbewerkingen ineens tot de (eigen) mogelijkheden van het kind hoort.


In de praktijk zal uw kind worden gestimuleerd om zoveel mogelijk manieren van oplossingen van rekentaken uit te proberen. Immers, er zijn vaak meer oplossingen voor het gepresenteerde probleem. Welke oplossing er uiteindelijk gekozen wordt, is de keuze van uw kind.

3a

ONS DOEL


is de hoofdbewerkingen van het rekenen aan te leren en bij ieder specifiek rekenvraagstuk meerdere oplossingsstrategieën aan te bieden.