3a

ONS DOEL


is het oefenen van de spelling- en grammaticaregels om de schriftelijke communicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Het beheersen van de grammatica- en spellingregels is belangrijk om de communicatie tussen mensen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wanneer een kind in de praktijk is aangemeld, wordt eerst gekeken naar de aanleg van het kind en kijken we middels tests naar mogelijke oorzaken van de spellingzwakte.


Is er sprake van een algemene taalachterstand? Dan gaan we daar, samen met het kind, eerst aan werken. Ook andere oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan een trage of vertraagde spelling-ontwikkeling: Concentratie, motivatie, intelligentie, kunnen onthouden, niet-Nederlandse taal als moedertaal, een voor dit kind niet passende aanbieding van de spellingafspraken, dyslexie, spraak- en andere taalproblemen (articulatiestoornissen), enz.


Als een of enkele van bovenstaande punten oorzaak zijn van de spellingzwakte, dan moet het kind eerst hieraan werken, alvorens tot daadwerkelijke oefening van de spellingafspraken / regels kan worden overgegaan.


Soms kan het ook het bijstellen van het verwachtingspatroon m.b.t. het spellingonderwijs betekenen, omdat men het kind overvraagt. De praktijk biedt vele mogelijkheden tot het helpen van uw kind.

Uiteraard heeft de persoonlijke uitleg en begeleiding hierin een centrale plaats. Na het maken van een instapdictee maken we een overzicht van de spellingproblemen. Middels een gevarieerde uitleg, het aanbieden van leesstukjes, het werken met flitskaarten, het aanleggen van een 'moeilijke woordenschrift', het meegeven van leesboekjes en leesbladen met een specifiek spellingprobleem, het maken van een tekening passend bij een spellingregel, enz. proberen we het spellingprobleem zo adequaat mogelijk op te lossen.


In de praktijk geven we tevens uitleg over de werking van computer - spellingoefenprogramma's.


De oefeningen doet het kind niet in R.T.-tijd. Slechts de werking van een computerprogramma wordt uitgelegd. Het kind kan het programma zelf thuis oefenen, zodat aangeboden kennis beklijft of nieuwe kennis alvast "in de week" komt te liggen.


Tijdens de behandeling gaan we zoveel mogelijk uit van de spellingregels, die op dat moment of in een eerder stadium op school zijn aangeboden. Eerst wordt (zo nodig in overleg met de leerkracht) gekeken naar een spellingprogramma dat zo nauw mogelijk aansluit op het klassenniveau. Blijkt dit echter voor een kind niet te werken, dan zal een alternatieve route 'gelopen' worden met hetzelfde leerdoel als uitgangspunt.


Voor oudere kinderen vanaf 12 jaar zal spellinghulp naast individuele uitleg bestaan uit verwijzing naar internetsites en taalprogramma's die veel informatie geven over de toepassing van spellingregels. Reden hiervan is het kind zo zelfstandig mogelijk te laten werken en onafhankelijk te maken van begeleiding van personen, door zélf op internet naar oplossingen en/of oefeningen voor het spellingprobleem te zoeken.

Het beheersen van de grammatica- en spellingregels is belangrijk om de communicatie tussen mensen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wanneer een kind in de praktijk is aangemeld, wordt eerst gekeken naar de aanleg van het kind en kijken we middels tests naar mogelijke oorzaken van de spellingzwakte.


Is er sprake van een algemene taalachterstand? Dan gaan we daar, samen met het kind, eerst aan werken. Ook andere oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan een trage of vertraagde spelling-ontwikkeling: Concentratie, motivatie, intelligentie, kunnen onthouden, niet-Nederlandse taal als moedertaal, een voor dit kind niet passende aanbieding van de spellingafspraken, dyslexie, spraak- en andere taalproblemen (articulatiestoornissen), enz.


Als een of enkele van bovenstaande punten oorzaak zijn van de spellingzwakte, dan moet het kind eerst hieraan werken, alvorens tot daadwerkelijke oefening van de spellingafspraken / regels kan worden overgegaan.


Soms kan het ook het bijstellen van het verwachtingspatroon m.b.t. het spellingonderwijs betekenen, omdat men het kind overvraagt. De praktijk biedt vele mogelijkheden tot het helpen van uw kind.

Uiteraard heeft de persoonlijke uitleg en begeleiding hierin een centrale plaats. Na het maken van een instapdictee maken we een overzicht van de spellingproblemen. Middels een gevarieerde uitleg, het aanbieden van leesstukjes, het werken met flitskaarten, het aanleggen van een 'moeilijke woordenschrift', het meegeven van leesboekjes en leesbladen met een specifiek spellingprobleem, het maken van een tekening passend bij een spellingregel, enz. proberen we het spellingprobleem zo adequaat mogelijk op te lossen.


In de praktijk geven we tevens uitleg over de werking van computer - spellingoefenprogramma's.


De oefeningen doet het kind niet in R.T.-tijd. Slechts de werking van een computerprogramma wordt uitgelegd. Het kind kan het programma zelf thuis oefenen, zodat aangeboden kennis beklijft of nieuwe kennis alvast "in de week" komt te liggen.


Tijdens de behandeling gaan we zoveel mogelijk uit van de spellingregels, die op dat moment of in een eerder stadium op school zijn aangeboden. Eerst wordt (zo nodig in overleg met de leerkracht) gekeken naar een spellingprogramma dat zo nauw mogelijk aansluit op het klassenniveau. Blijkt dit echter voor een kind niet te werken, dan zal een alternatieve route 'gelopen' worden met hetzelfde leerdoel als uitgangspunt.


Voor oudere kinderen vanaf 12 jaar zal spellinghulp naast individuele uitleg bestaan uit verwijzing naar internetsites en taalprogramma's die veel informatie geven over de toepassing van spellingregels. Reden hiervan is het kind zo zelfstandig mogelijk te laten werken en onafhankelijk te maken van begeleiding van personen, door zélf op internet naar oplossingen en/of oefeningen voor het spellingprobleem te zoeken.

3a

ONS DOEL


is het oefenen van de spelling- en grammaticaregels om de schriftelijke communicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen.