6a

ONS DOEL


Ons doel van remedial teaching is om de talenten van uw kind zo goed mogelijk te ontwikkelen en daarmee het beste uit uw kind te halen.

het beroepsprofiel van de remedial teacher:

 • opleiding: de remedial teacher beschikt over een relevante onderwijsbevoegdheid,
 • de remedial teacher beschikt daarnaast over een diploma van een 2e fase - opleiding remedial teaching.

De remedial teacher dient:

 • Te beschikken over de noodzakelijke achtergrondkennis op het gebied van theoretische verklaringsmodellen;
 • De daartoe geëigende orthodidactische en pedagogische kennis van de ontwikkeling van het kind toe te kunnen passen wat betreft:

          sociaal emotionele ontwikkeling, kennis en motoriek

 • Gebruik te maken van een op dat moment daartoe geëigende gesprekstechniek.
 • Met de daartoe geëigende instrumenten pedagogisch didactisch onderzoek kunnen uitvoeren en verslaan.
 • Met behulp van de gegevens kunnen diagnosticeren
 • een handelingsplan kunnen opstellen, schriftelijk vast kunnen leggen en uit kunnen voeren
 • gebruik makend van de kennis van orthopedagogische en/of ortho-didactische technieken.
 • In staat zijn dit handelingsplan (eventueel tussentijds) te evalueren en zonodig bij te stellen.
 • Kennis te hebben van de didactische lijn van diverse methodes, heden ten dage gebruikt in de verschillende vak- en vormingsgebieden.
 • Kennis te hebben van specifieke leer- en hulpmiddelen
 • Kennis te hebben van verschillende leerstrategieën en deze kennis te kunnen gebruiken bij het handelen met de leerlingen.
 • Kennis te hebben van verschillende observatiemodellen en deze te kunnen toepassen.
 • Te beschikken over achtergrondkennis van specialismen zoals dyslexie, hoogbegaafdheid, vroegtijdige onderkenning, dyscalculie, dys(ortho)grafie, etc.
 • Kennis te hebben van diverse omringende disciplines om tijdig en vakkundig te kunnen verwijzen.
 • Kennis te hebben van het bestaande onderwijsstelsel en het Nederlandse onderwijsbeleid.

het beroepsprofiel van de remedial teacher:

 • opleiding: de remedial teacher beschikt over een relevante onderwijsbevoegdheid,
 • de remedial teacher beschikt daarnaast over een diploma van een 2e fase - opleiding remedial teaching.

De remedial teacher dient:

 • Te beschikken over de noodzakelijke achtergrondkennis op het gebied van theoretische verklaringsmodellen;
 • De daartoe geëigende orthodidactische en pedagogische kennis van de ontwikkeling van het kind toe te kunnen passen wat betreft:

          sociaal emotionele ontwikkeling, kennis en motoriek

 • Gebruik te maken van een op dat moment daartoe geëigende gesprekstechniek.
 • Met de daartoe geëigende instrumenten pedagogisch didactisch onderzoek kunnen uitvoeren en verslaan.
 • Met behulp van de gegevens kunnen diagnosticeren
 • een handelingsplan kunnen opstellen, schriftelijk vast kunnen leggen en uit kunnen voeren
 • gebruik makend van de kennis van orthopedagogische en/of ortho-didactische technieken.
 • In staat zijn dit handelingsplan (eventueel tussentijds) te evalueren en zonodig bij te stellen.
 • Kennis te hebben van de didactische lijn van diverse methodes, heden ten dage gebruikt in de verschillende vak- en vormingsgebieden.
 • Kennis te hebben van specifieke leer- en hulpmiddelen
 • Kennis te hebben van verschillende leerstrategieën en deze kennis te kunnen gebruiken bij het handelen met de leerlingen.
 • Kennis te hebben van verschillende observatiemodellen en deze te kunnen toepassen.
 • Te beschikken over achtergrondkennis van specialismen zoals dyslexie, hoogbegaafdheid, vroegtijdige onderkenning, dyscalculie, dys(ortho)grafie, etc.
 • Kennis te hebben van diverse omringende disciplines om tijdig en vakkundig te kunnen verwijzen.
 • Kennis te hebben van het bestaande onderwijsstelsel en het Nederlandse onderwijsbeleid.

6a

ONS DOEL


Ons doel van remedial teaching is om de talenten van uw kind zo goed mogelijk te ontwikkelen en daarmee het beste uit uw kind te halen.