6a

ONS DOEL


Ons doel van remedial teaching is om de talenten van uw kind zo goed mogelijk te ontwikkelen en daarmee het beste uit uw kind te halen.

De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, de LBRT, is de beroepsvereniging voor leraren die zich d.m.v. een relevante opleiding gespecialiseerd hebben in het geven van hulp aan kinderen en volwassenen met leerproblemen.


De vereniging is in 1994 opgericht. Zij is voortgekomen uit de in 1966 opgerichte LandelijkeWerkgroep Remedial Teaching. De LBRT telt momenteel zo'n 2700 leden en daar-naast nog ongeveer 1600 abonnees op het Tijdschrift voor Remedial Teaching. Zij richt zich op de kwaliteitsbewaking van de remedial teaching en de professionaliteit van de remedial teacher, geldend voor alle vormen van onderwijs. Als waarborg voor deze kwaliteitsbewaking en professionaliteit ontwikkelde de LBRT de registratieprocedure.


In de loop van de jaren is de LBRT een toonaangevende vereniging geworden, met een dekkend netwerk van regionale afdelingen en een landelijk bureau te Bunnik. Het 'Tijdschrift voor Remedial Teaching' is het officiële orgaan van de vereniging en verschijnt 4 keer per jaar. Het biedt in zijn artikelen informatie over theorie, diagnostiek en behandeling van diverse leer- en ontwikkelingsproblemen.


Er zijn verspreid over het land 16 regionale afdelingen. Daar kunnen ouders, leraren, scholen en anderen terecht voor informatie op het gebied van de remedial teaching. Meerdere keren per jaar worden er door de regionale afdelingen bijeenkomsten georganiseerd voor eigen leden. Deze avonden kunnen ook worden bijgewoond door niet-leden.


Om haar leden optimaal en actueel te professionaliseren, organiseert de LBRT naast de regionale bijeenkomsten ook landelijke studiedagen en congressen. De vereniging volgt kritisch de ontwikkelingen binnen onderwijs, wetenschap en maatschappij en anticipeert zonodig daarop. De LBRT is gesprekspartner van overheid, procesmanagement, beroepsopleidingen en overige instellingen op het terrein van de zorg van leerlingen.


De Vereniging voor Remediaal Specialisten en de Werkgroep Motorische Remedial Teachers maken deel uit van de LBRT. Met ingang van 1 november 1999 is ook de Nederlandse Vereniging van Leerlingbegeleiders (NVL) gehuisvest in het Bureau van de LBRT te Bunnik. Samenwerking met andere beroepsgroepen die zich richten op leerlingenzorg wordt nagestreefd in de nabije toekomst.


Remedial teaching heeft zich in het Nederlandse onderwijs in toenemende mate een plaats verworven die niet meer weg te denken is. In elke school zijn er leerlingen die meer specialistische hulp nodig hebben dan een leraar kan bieden. Het gaat daarbij om kinderen die een leerstijl hebben waaraan onvoldoende tegemoet wordt gekomen in het gewone onderwijsaanbod. Zij hebben specialistische hulp en begeleiding nodig, moeten hun eigen leerstijl leren kennen en hanteren.


Remedial teaching is nadrukkelijk niet gericht op de groep kinderen die alleen maar herhaalde instructie of extra oefening nodig heeft. In die gevallen gaat het om reteaching, onderdeel van het normale handelings¬repertoire van de groepsleraar.


De werkzaamheden van een remedial teacher waren tot een jaar of tien geleden vaak sterk geïsoleerd van de zorg aan de leerling binnen de school. Het ging vaak om een 'deelbehandeling', de nadruk lag in veel gevallen op functietraining. Nu wordt er meer in de samenhang van het gehele kind en zijn omgeving gedacht. Het gaat om integrale diagnostiek en behandeling van de onderwijs-leerproblemen van de leerling. De remedial teacher heeft zijn eigen aandeel in de zorg, maar maakt ook in toenemende mate deel uit van de zorgstructuur van school en samenwerkingsverband (WSNS).


Vanuit zijn specifieke deskundigheid helpt de remedial teacher de leraar bij een gerichte diagnostiek en de keuze voor de juiste pedagogische en didactische aanpak. Dit is het begeleidende deel van het werk van de remedial teacher, de indirecte remedial teaching. Daarnaast werkt een remedial teacher rechtstreeks met de leerling, de directe remedial teaching.


De remedial teacher is vanuit zijn eigen deskundigheid en professionaliteit verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn werk. Binnen een school of binnen de structuur van een samenwerkingsverband deelt hij de verantwoordelijkheid van de zorg voor een leerling met vooral de leraar en de interne begeleider. De huidige remedial teacher werkt, in vergelijking met vroeger, in een veel groter en een meer samenhangend verband. Daarmee worden er ook meer en andere eisen aan zijn deskundigheid gesteld.

 

Adres van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers:

Bureau LBRT
Kosterijland 7
3981 AJ Bunnik
tel. 030-6571020
fax 030-6571030
e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, de LBRT, is de beroepsvereniging voor leraren die zich d.m.v. een relevante opleiding gespecialiseerd hebben in het geven van hulp aan kinderen en volwassenen met leerproblemen.


De vereniging is in 1994 opgericht. Zij is voortgekomen uit de in 1966 opgerichte LandelijkeWerkgroep Remedial Teaching. De LBRT telt momenteel zo'n 2700 leden en daar-naast nog ongeveer 1600 abonnees op het Tijdschrift voor Remedial Teaching. Zij richt zich op de kwaliteitsbewaking van de remedial teaching en de professionaliteit van de remedial teacher, geldend voor alle vormen van onderwijs. Als waarborg voor deze kwaliteitsbewaking en professionaliteit ontwikkelde de LBRT de registratieprocedure.


In de loop van de jaren is de LBRT een toonaangevende vereniging geworden, met een dekkend netwerk van regionale afdelingen en een landelijk bureau te Bunnik. Het 'Tijdschrift voor Remedial Teaching' is het officiële orgaan van de vereniging en verschijnt 4 keer per jaar. Het biedt in zijn artikelen informatie over theorie, diagnostiek en behandeling van diverse leer- en ontwikkelingsproblemen.


Er zijn verspreid over het land 16 regionale afdelingen. Daar kunnen ouders, leraren, scholen en anderen terecht voor informatie op het gebied van de remedial teaching. Meerdere keren per jaar worden er door de regionale afdelingen bijeenkomsten georganiseerd voor eigen leden. Deze avonden kunnen ook worden bijgewoond door niet-leden.


Om haar leden optimaal en actueel te professionaliseren, organiseert de LBRT naast de regionale bijeenkomsten ook landelijke studiedagen en congressen. De vereniging volgt kritisch de ontwikkelingen binnen onderwijs, wetenschap en maatschappij en anticipeert zonodig daarop. De LBRT is gesprekspartner van overheid, procesmanagement, beroepsopleidingen en overige instellingen op het terrein van de zorg van leerlingen.


De Vereniging voor Remediaal Specialisten en de Werkgroep Motorische Remedial Teachers maken deel uit van de LBRT. Met ingang van 1 november 1999 is ook de Nederlandse Vereniging van Leerlingbegeleiders (NVL) gehuisvest in het Bureau van de LBRT te Bunnik. Samenwerking met andere beroepsgroepen die zich richten op leerlingenzorg wordt nagestreefd in de nabije toekomst.


Remedial teaching heeft zich in het Nederlandse onderwijs in toenemende mate een plaats verworven die niet meer weg te denken is. In elke school zijn er leerlingen die meer specialistische hulp nodig hebben dan een leraar kan bieden. Het gaat daarbij om kinderen die een leerstijl hebben waaraan onvoldoende tegemoet wordt gekomen in het gewone onderwijsaanbod. Zij hebben specialistische hulp en begeleiding nodig, moeten hun eigen leerstijl leren kennen en hanteren.


Remedial teaching is nadrukkelijk niet gericht op de groep kinderen die alleen maar herhaalde instructie of extra oefening nodig heeft. In die gevallen gaat het om reteaching, onderdeel van het normale handelings¬repertoire van de groepsleraar.


De werkzaamheden van een remedial teacher waren tot een jaar of tien geleden vaak sterk geïsoleerd van de zorg aan de leerling binnen de school. Het ging vaak om een 'deelbehandeling', de nadruk lag in veel gevallen op functietraining. Nu wordt er meer in de samenhang van het gehele kind en zijn omgeving gedacht. Het gaat om integrale diagnostiek en behandeling van de onderwijs-leerproblemen van de leerling. De remedial teacher heeft zijn eigen aandeel in de zorg, maar maakt ook in toenemende mate deel uit van de zorgstructuur van school en samenwerkingsverband (WSNS).


Vanuit zijn specifieke deskundigheid helpt de remedial teacher de leraar bij een gerichte diagnostiek en de keuze voor de juiste pedagogische en didactische aanpak. Dit is het begeleidende deel van het werk van de remedial teacher, de indirecte remedial teaching. Daarnaast werkt een remedial teacher rechtstreeks met de leerling, de directe remedial teaching.


De remedial teacher is vanuit zijn eigen deskundigheid en professionaliteit verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn werk. Binnen een school of binnen de structuur van een samenwerkingsverband deelt hij de verantwoordelijkheid van de zorg voor een leerling met vooral de leraar en de interne begeleider. De huidige remedial teacher werkt, in vergelijking met vroeger, in een veel groter en een meer samenhangend verband. Daarmee worden er ook meer en andere eisen aan zijn deskundigheid gesteld.

 

Adres van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers:

Bureau LBRT
Kosterijland 7
3981 AJ Bunnik
tel. 030-6571020
fax 030-6571030
e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

6a

ONS DOEL


Ons doel van remedial teaching is om de talenten van uw kind zo goed mogelijk te ontwikkelen en daarmee het beste uit uw kind te halen.