4a

ONS DOEL


Ons doel van remedial teaching is om de talenten van uw kind zo goed mogelijk te ontwikkelen en daarmee het beste uit uw kind te halen.

We brengen de problematiek en de mogelijkheden van het kind in kaart.

gesprek:
Eerst vindt er een gesprek plaats met de leerling/cliënt en/of de ouders.
Welke verwachtingen heeft de hulpvrager en past de hulpvraag bij hetgeen de remedial teacher denkt te kunnen bieden?

onderzoek:
Na het aanmeldingsgesprek kan er een pedagogisch didactisch onderzoek plaatsvinden naar de aard van de problemen en de mogelijke oorzaken ervan.

begeleiding:
Daarna stellen we, samen met de ouders, de leerkracht en eventueel andere deskundigen (logopedist, orthopedagoog) een begeleidingsplan op. Indien de leerling al wat ouder is, of indien het een volwassene betreft, wordt hij/zij betrokken bij het overleg over het plan. Daarna wordt met remedial teaching begonnen.

evaluatie:
Tijdens de uitvoering van de remedial teaching wordt er met betrokkenen regelmatig over de voortgang overlegd, worden zonodig de begeleidingsdoelen bijgesteld en wordt bekeken of een nieuwe begeleidingstermijn wenselijk is.


Aan het eind van de periode wordt een verslag gemaakt dat met de leerling en/of ouders besproken wordt.
Concreet betekent het bovenstaande dat er bij aanname geïnformeerd wordt naar:

gegevens over de leerling / cliënt

 • naam van de leerling
 • geboortedatum
 • datum aanmelding
 • leeftijd bij aanmelding
 • geslacht
 • (didactische) leeftijd
 • groep van de leerling
 • schoolloopbaan
 • doublures
 • schoolwisseling
 • reden van een eventuele schoolwisseling

gegevens van de school

 • type huidige school
 • gebruikt leerlingvolgsysteem
 • gebruikte methoden
 • organisatie van de remedial teaching.

gegevens over de tot nu toe gekregen behandeling

 • op vakgebied / probleemgebied
 • wat was de reden van de aanmelding?
 • door wie is het kind toen aangemeld?
 • wat zijn de data en conclusies van eerder uitgevoerd diagnostisch onderzoek?
 • hoe lang duurde de behandeling?
 • en wat was het totaal aantal behandel-uren?

Bij het stellen van de diagnose wordt tevens gevraagd naar:

 • gegevens over de thuissituatie
 • gegevens over de school van het kind
 • gegevens over de leerling/cliënt
 • gegevens over eerdere behandeling en begeleiding

Na deze informatie gekregen te hebben gaan we verder met:

 • het formuleren van de probleemanalyse
 • het formuleren van onderzoeksvragen
 • het nagaan van onderzoeksmiddelen die gebruikt moeten worden
 • het nagaan van de resultaten van eventueel eerdere onderzoeken.
 • het maken van keuzen voor de hulp en deze verantwoorden.

Remediëring

 • welke hulpmiddelen, methodieken en materialen werden/worden gebruikt?
 • de frequentie van de tot nu toe aangeboden hulp
 • het verloop van de behandeling

En wordt er geïnformeerd naar...

 • welke aanpassingen er tussentijds moeten plaatsvinden
 • de inmiddels bereikte doelen

We brengen de problematiek en de mogelijkheden van het kind in kaart.

gesprek:
Eerst vindt er een gesprek plaats met de leerling/cliënt en/of de ouders.
Welke verwachtingen heeft de hulpvrager en past de hulpvraag bij hetgeen de remedial teacher denkt te kunnen bieden?

onderzoek:
Na het aanmeldingsgesprek kan er een pedagogisch didactisch onderzoek plaatsvinden naar de aard van de problemen en de mogelijke oorzaken ervan.

begeleiding:
Daarna stellen we, samen met de ouders, de leerkracht en eventueel andere deskundigen (logopedist, orthopedagoog) een begeleidingsplan op. Indien de leerling al wat ouder is, of indien het een volwassene betreft, wordt hij/zij betrokken bij het overleg over het plan. Daarna wordt met remedial teaching begonnen.

evaluatie:
Tijdens de uitvoering van de remedial teaching wordt er met betrokkenen regelmatig over de voortgang overlegd, worden zonodig de begeleidingsdoelen bijgesteld en wordt bekeken of een nieuwe begeleidingstermijn wenselijk is.


Aan het eind van de periode wordt een verslag gemaakt dat met de leerling en/of ouders besproken wordt.
Concreet betekent het bovenstaande dat er bij aanname geïnformeerd wordt naar:

gegevens over de leerling / cliënt

 • naam van de leerling
 • geboortedatum
 • datum aanmelding
 • leeftijd bij aanmelding
 • geslacht
 • (didactische) leeftijd
 • groep van de leerling
 • schoolloopbaan
 • doublures
 • schoolwisseling
 • reden van een eventuele schoolwisseling

gegevens van de school

 • type huidige school
 • gebruikt leerlingvolgsysteem
 • gebruikte methoden
 • organisatie van de remedial teaching.

gegevens over de tot nu toe gekregen behandeling

 • op vakgebied / probleemgebied
 • wat was de reden van de aanmelding?
 • door wie is het kind toen aangemeld?
 • wat zijn de data en conclusies van eerder uitgevoerd diagnostisch onderzoek?
 • hoe lang duurde de behandeling?
 • en wat was het totaal aantal behandel-uren?

Bij het stellen van de diagnose wordt tevens gevraagd naar:

 • gegevens over de thuissituatie
 • gegevens over de school van het kind
 • gegevens over de leerling/cliënt
 • gegevens over eerdere behandeling en begeleiding

Na deze informatie gekregen te hebben gaan we verder met:

 • het formuleren van de probleemanalyse
 • het formuleren van onderzoeksvragen
 • het nagaan van onderzoeksmiddelen die gebruikt moeten worden
 • het nagaan van de resultaten van eventueel eerdere onderzoeken.
 • het maken van keuzen voor de hulp en deze verantwoorden.

Remediëring

 • welke hulpmiddelen, methodieken en materialen werden/worden gebruikt?
 • de frequentie van de tot nu toe aangeboden hulp
 • het verloop van de behandeling

En wordt er geïnformeerd naar...

 • welke aanpassingen er tussentijds moeten plaatsvinden
 • de inmiddels bereikte doelen

4a

ONS DOEL


Ons doel van remedial teaching is om de talenten van uw kind zo goed mogelijk te ontwikkelen en daarmee het beste uit uw kind te halen.